به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر، مهندس ذوالقدریها با اشاره به تعمیر و تعریض پل های سطح شهر اظهار کرد: با توجه به خرابی و نامناسب بودن بیشتر پل های آهنی، کف نامناسب و کم عرض بودن پل، شهرداری نسبت به اصلاح و بازسازی پل ها با شیوه ای جدید و بر اساس اندازه ی ورودی معابر اقدام نموده تا شهروندان هنگام تردد خودرو ها با مشکلی مواجه نگردند، که در این خصوص اصلاح و بازسازی پل های ورودی کوچه در دستور کار قرار گرفته است

شهردار ابهر همچنین ضمن تاکید بر بازسازی پل های بتنی و فلزی و کانال های سطح شهر افزود: از آنجایی که برخی ازمسیرآب روهای سطح شهر در وضعیت نامطلوبی قرار دارند یکی از اقدامات دیگر شهرداری اصلاح، مرمت و بازسازی کانال های سطح شهر می باشد

وی همچنین با اشاره به اصلاح جداول و کانال کشی های سطح شهر گفت: اصلاح و یا جدول گذاری خیابانها و معابر سطح شهر از دیگر اقدامات شهرداری در طول ۴۵ روز گذشته ۴۵۰۰ متر طول جدول گذاری و۱۵۰۰ متر مربع پیاده روسازی  صورت گرفته است .