حضور معاون شهردار به همراه مدیران حراست و اداری شهرداری در سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت بازدید برگزاری جلسه با مسئولین ذیربط .

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهندس معتمد آرا ، معاون شهردار ابهر در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از پرسنل خدوم سازمان حمل و نقل و ترافیک در روان سازی و اجرای مسائل ترافیکی در سطح شهر گفت : بهترین راه کنترل ترافیک و به مفهوم دیگر به حداقل  رسانیدن ضرر و زیان ناشی از آن ، استفاده از عوامل سه گانه ای است که شاید بتوان آنها را به صورت سه نوع راه جهت بهبود ترافیک و حمل و نقل اجرا نمود عبارتند از : ۱- مهندسی ترافیک ۲- اجرای مقررات ۳- آموزش

معاون شهردار ابهر به اهمیت آموزش در بحث مسائل ترافیکی و حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت : جامعه هدف ما در بحث آموزش باید کودکان و دانش آموزان می باشد و نهادینه کردن فرهنگ ترافیکی مطلوب دربین کودکان از اهمیت بسیاری برخوردار است  چون آینده این شهر بادستان این کوکان رقم خواهد خورد لازم است آنها با قوانین و مقررات صحیح رانندگی و  ترافیک آشنا شوند .

مهندس معتمد آرا با اشاره به ساماندهی ناوگان شهری و حمل و نقل عمومی گفت : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهری با آموزش فرهنگ شهروندی می توانید با استفاده از ظرفیت ناوگان عمومی در سطح شهر به عنوان یک بیلبورد تبلیغاتی در امور فرهنگی و اجتماعی علی الخصوص در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری تبدیل شود .

معاون شهردار ابهر در پایان خواستار بهسازی ایستگاه های مسافربری شهری بازنگری در تجهیزات و علائم ترافیکی ، ساماندهی تبلیغات آژانس های مسافربری و جلوگیری از تبلیغات غیر مجاز و همچنین رعایت حق  و حقوق شهروندان در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در سطح شهر شدند .