اعضـــای شورا و شهردار ابهر جهت تبریک انتصاب رئیس اداره محیط زیست در دفتر او حضور یافتند .

در این دیدار محمودی رئیس شورای اسلامی شهر ابهر ضمن اظهار خرسندی و تبریک انتصاب آقای کاظمی بعنوان رئیس اداره محیط زیست گفت : بحث محیط زیست از دغدغه های اصلی شورا و شهرداری بوده و جزء اولین موارد مطروحه در شورا می باشد که با نشست های اضطراری بر اهمیت این موضوع تاکید گردیده ، وی توجه به حفظ و احیاء و سلامت محیط زیست را از اولویتهای کاری شورا و شهرداری بر شمرده و گفت : درمان و چاره مشکل محیط زیست در گرو همکاری همه ارگانها و ادارات مربوطه می باشد .

ایشان بحث بهداشتی و ایجاد ناامنی روانی در بین شهروندان را  از عواقب عدم توجه به مسائل زیست محیطی عنوان کرد و افزود : علی رغم وجود صنایع و کارخانجات متعدد در حومه شهر خوشبختانه بعد مسافت عامل مهمی در عدم ایجاد مشکل آلایندگی برای شهر می باشد هر چند اعتقاد داریم حاشیه شهر همچنان از مشکل وجود کارگاههای مزاحم و برخی آلاینده ها در رنج است اما به حل این مشکل در اسرع وقت اقدام خواهیم کرد .

در ادامه مهندس ذوالقدریها شهردار ابهر عمد ترین مشکل زیست محیطی ابهر را وجود فاضلاب های شهری در سطح شهر عنوان کرده و گفت : چون از گذشته هدایت فاضلاب های خانگی و بیمارستانی به سطح شهر رواج داشته و مشکلات متعددی را برای شهروندان و شهرداری بوجود آورده چون وظیفه شهرداری هدایت آبهای سطحی بوده نه فاضلاب شهری ، لذا باید با همت مسئولین و ارگانهای مربوطه نسبت به تکمیل خطوط انتقال فاضلاب شهری و هدایت آنها به محلهای تصفیه در جهت رفع این معضل اقدامات عاجل صورت گیرد .

ایشان مشکل دیگر در زمینه وجود فاضلاب شهری را هم مسیری و تداخل آبهای کشاورزی در نهرها با فاضلاب شهری عنوان کرد و گفت : چون جدا سازی این مسیرها در شرایط فعلی مقدور نمی باشد باید نسبت به تکمیل لوله گذاری فاضلاب شهری سریع تر اقدام گردد .

شهردار ابهر در ادامه تفکیک کامل آب شرب از آب خام جهت آبیاری فضای سبز را از اولویت ها و برنامه های مطالعاتی شهرداری عنوان نموده و اظهار داشت در بحث پسماند هم با مشارکت   بخش خصوصی سوله ای در جایگاه دفع زباله ایجاد گردیده که بدلیل جمع آوری زباله های مفید توسط افراد دوره گرد و خروج از خط زباله هم اکنون سرمایه گذار در این زمینه متضرر گردیده .

در ادامه مهندس کاظمی رئیس اداره محیط زیست ابهر ضمن اظهار خرسندی از حضور در ابهر    گفت : مشکلات زیست محیطی به نسبت مرکزاستان بسیار مطلوب بوده و شرایط کار در ابهر مساعد  میباشد . وی  گفت : آلاینده های موجود در سطح صنایع ابهر در سطح پایینی قرار دارد و صنایع آلاینده خارج از محدوده شهر بوده و د ر مسیر وزش بادهای فصلی قرار ندارد . ایشان با ذکر تاریخچه ای از ارتباط انسان و طبیعت و توسعه شهرنشینی و انقلاب صنعتی و استفاده پیش از حد معمول از ظرفیت ها و از طبیعت که مشکلات عدیده ای گریانگیر بشر کرده و نیمی از مردم جهان در شرایط آلودگی قرار دارند . وجود بیماریهای متعدد در دنیا که بشر امروزی درگیر آن شده است از عمده مشکلات بشری  که با تخریب محیط زیست ایجاد شده  است .  و  اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی بوده و همه موظف به  حفظ محیط زیست می باشند .

روابط عمومی شورای اسلامی شهر ابهر