جلسه هماهنگی در خصوص سرمایه گذاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در طرح های سرمایه گذاری شهرداری برگزار شد . در این جلسه که ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و کارشناسان بنیاد مسکن حضور داشتهند مهندس ذوالقدریها شهردار ابهر ضمن استقبال از مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان در طرحهای سرمایه گذاری شهرداری به استفاده از ظرفیت و امکانات این بنیاد در طرح توسعه و عمران شهری به ویژه بهسازی بافتهای فرسوده و ایجاد پیاده راه در شهر تاکید کرد