شهردار ابهر : تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت برنامه های شهرداری است

مهندس ذوالقدریها ، شهردارا بهر در جلسه مدیران نواحی و اجرایی شهرداری گفت : تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت برنامه های شهرداری قرار دارد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر ، مهندس ذوالقدریها با توجه به کاهش درآمد شهرداری از محل ارزش افزوده از مراحل پایانی اصلاح بودجه شهرداری خبر داد و گفت : با همکاری شورای شهر و شما مدیران نواحی و اجرایی تلاش خواهیم کرد عملیات اجرایی پروژه های در دست اقدام و نیمه کار ه تسریع یابد .
شهردار ابهر از معاونت عمرانی و مدیران نواحی خواست با جدیت تمام و کار شبانه روزی و با اولویت بندی در پروژه های عمرانی نیمه تمام شهرداری ، پروژه های مهم و اساسی شهر را در حد توان برای بهره برداری آماده افتتاح نمایند تا مردم قدرشناس ابهر شاهد خدمات و تلاش بی وقفه خادمین خود در شهرداری باشند
چرا که خدمت به همشهریان عزیز و قدرشناس ابهر ،یک نعمت الهی است که برای ما مهیا شده و باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم .