به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر ، مهندس ذوالقدریها شهردار ابهر در خصوص انتشار فراخوان ایده و طراحی المان های نوروزی ۹۷ گفت : شهرداری در نظر دارد به مناسبت سال نو اقدام به فضا آرایی مسیرهای اصلی و نصب المان های نوروزی در سطح شهر نماید.

مهندس ذوالقدریها هدف از انتشار فراخوان را در راستای شاداب سازی و ایجاد شور و نشاط جهت استقبال از بهار سال ۹۷ با استفاده از ایده ها و طراحی خلاقانه و ایجاد آثار فرهنگی ، هنری نو و ماندگار در سطح شهر عنوان کرد.

شهردار ابهر از اساتید ، هنرمندان ، دانشجویان و فعالان عرصه فرهنگی ، هنری خواست تا با شرکت در این فراخوان در زیبا سازی سیما و منظر شهری در خلق آثار هنری نو و ماندگار شرکت نمایند و آثار هنری خود را تا پایان روز اداری چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۹۶ به واحد زیبا سازی و یا روابط عمومی و امور فرهنگی اجتماعی شهرداری تحویل نمایند .

گفتنی است به طرح های برگزیده به رسم یاد بود جوائزی اهدا خواهد شد.