طرفداران حیوانات با چاپ و نصب چندین بنر در سطح شهر از مهندس ذوالقدریها شهردار ابهرتقدیر نمودند .

در این پیام تقدیر آمده است :

جناب آقای مهندس ذوالقدریها

شهردار محبوب ابهر

از زحمات و تدابیر جنابعالی به عنوان اولین حامی محیط زیست و حیوانات که موجب تأسیس و زنده گیری سگ های بی سرپرست و توقف  اتلاف حیوانات گردید بی نهایت سپاسگزاریم .

از طرف حامیان حیوانات ، پناهگاه نفس شهرستان ابهر