جلسه مدیران نواحی و اجرایی شهرداری به ریاست مهندس ذوالقدریها شهردار ابهر برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری در این جلسه شهردار ابهر ضمن تبریک سال نو به شروع فصل کاری پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری اشاره کرد و گفت : مدیران نواحی به عنوان بازوان اجرایی شهرداری بوده و با برنامه ریزی کنترل و نظارت می توانند با استفاده بهتر از امکانات موجود بیشترین کارایی را داشته باشند.
ذوالقدریها با تاکید بر اینکه مدیران ناحیه ، مسئول صفر تا صد ناحیه خود می باشند گفت : انتظاری که ما از مدیران نواحی داریم این است که نظارت کامل بر اجرای پروژه ها داشته باشند و با اولویت بندی در اجرای آنها نقاطی را که از حساسیت ویژه ای برخوردار هستند در برنامه کاری خود قرار دهند .
وی تصریح کرد : مدیران نواحی علاوه بر اجرای پروژه های عمرانی و کارهای روزمره خود باید پیش قدم و پیگیر مباحثی از قبیل تملک ، تعریض ، بازگشایی ، احیاء بافت های فرسوده و پروژه هایی از این قبیل باشند و به عنوان شهردار آن ناحیه عمل نمایند .
در پایان مهندس ذوالقدریها از مدیران نواحی و اجرایی خواست تا با تلاش و جدیت و تعامل و همکاری بیش از بیش شهرداری را در رسیدن به اهداف خود که همان توسعه و عمران و آبادانی شهر است همراهی کند .
در ادامه جلسه مهندس معتمد آرا معاون شهردار ابهر هم ضمن تبریک سال نو از مدیران نواحی و اجرایی شهرداری خواست تا با جدیت تمام پیگیر کارهای ناحیه خود باشند و با برنامه محور بودن در اجرای کارهای خود شاهد توسعه عمران و آبادانی و کارهای ماندگار در سطح شهر باشیم .