به گزارش روابط عمومی شهرداری مهندس ذوالقدریها شهردار ابهر از امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری و دانشگاه رجاء قزوین با موضوع بهره برداری از توانمندی ها و پتانسیل های طرفین و توسعه همکاری های آموزشی تحقیقاتی و فناوری ، عمرانی در راستای تقویت بنیه پژوهشی و آموزشی طرفین خبرداد .

شهردار ابهردر این خصوص گفت : این تفام نامه در راستای بهره مندی مستمر و نهادمند خرد جمعی و از آنجا که ارتباط و همکاری با موسسات دولتی و دانشگاهی می تواند به ارتقای کمی و کیفی هدف ها و برنامه های مشترک یاری رساند به حول قوه الهی بین دانشگاه رجاء قزوین و شهرداری ابهر تنظیم و منعقد شد. وی هدف کلی این تفاهم نامه را چنین بر شمرد:

  • همکاری های آموزشی و ارائه خدمات مناسب مابین دانشگاه رجاء و شهرداری ابهر به منظور ارتقا سطح علمی و مهارتی پرسنل محترم شهرداری ابهر
  • همکاری های پژوهشی و فناوری مابین دانشگاه رجاء و شهرداری ابهر به منظور حل معضلات و مشکلات شهرداری ابهر
  • استفاده از ظرفیت مناسب دانشگاه رجاء در خصوص مباحث فرهنگی و تعاملی مناسب بین دانشگاه رجاء و شهرداری ابهر در مناسبت های فرهنگی مختلف
  • همکاری مناسب در خصوص پروژه های مطالعاتی ، عمرانی و … که به توسعه و بهبود عملکرد شهرداری ابهر توسط دانشگاه رجاء کمک می نماید.
  • همکاری مناسب در ارزیابی تاثیر فرهنگی ، اجتماعی پروژه های مختلف شهری از منظر مردم و خبرگان توسط دانشگاه رجاء
  • استفاده مناسب از ظرفیت اساتید دانشگاه رجاء به منظور بهبود عملکرد شهرداری ابهر