به گزارش روابط عمومی شهرداری ، مهندس ذوالقدریها در جریان بازدید از بهسازی بلوار شهدا اظهار داشت : این پروژه در راستای رفاه حال شهروندان و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال در حال انجام است .

وی خاطر نشان کرد : عملیات بهسازی بلور شهدا که شامل جدول گذاری ، سنگ فرش ، رفیوژ وسط بلوار شبکه آب خام و آسفالت ریزی می باشد با هدف بهبود عبور مرور شهری و زیبا سازی سیما و منظر شهری و همچنین ساماندهی آبیاری درخشان بلوار به اجرا درآمده است .

شهــــردارابهر درخصوص مشخصات فنی این پروژه گفت : این پروژه به طول  ۱۳۲۰ متر و به مساحت                  ۱۴۵۲۰متر مربع می باشد که ۶۰۰ متر طول جدول گذاری و ۱۴۵۲۰متر مربع آسفالت ریزی شده و عرض                           ۱۱ متر و به مساحت   ۴۰۰  مترسنگ فرش آن درحال اجرا است .

این مسئول در پایان از همراهی شهروندان که با صبوری خود در جهت اجرای پروژه های شهری با شهرداری همکـاری می کنند تشکر نمود .