با توجه به نقش و اهمیت آب در زندگی و محودیت های جدی که در این حوزه وجود دارد و با عنایت به نقش خانواده ه به عنوان اسای ترین عنصر اجتماعی که در تربیت و اصلاح رفتار کودکان دارند ارئه آموزشهای لازم به کودکان همــــراه والدین نقش بسزایی در تغییر رفتارشان در پی خواهد داشت تا با برگزاری چنین جشنواره هایی بتوانیم آموزشهای لازم جهت استفاده بهینه از آب را ارائه نماییم .

به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر ، از دیگر اهداف برگزاری جشنواره آب مایه حیات برقراری ارتباط موثر بین شهروندان و بسترهای شهری و معرفی فضاهای موجود شهری جهت سپری کردن اوقات فراغت و تفریح و همچنین ایجاد فضائی شاد و مهیج برای کودکان و نوجوانان در کنار والدین با اجرای برنامه های شاد و مفرح و در میان گروه همسالان که علاوه بر کسب شادی و لذت فرآیند انجام کارهای گروهی و اجتماعی را خواهند آموخت .

استفاده از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی از دیگر رخدادهای مثبت در برگزاری این جشنواره بود کهشهرداری ابهر با اتخاذ رویکرد مشارکتی آمادگی خود را جهت برگزاری برنامه ها و رویدادهای فرهنگی ، اجتماعی با مشارکت بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد اعلام میدارد.