اعضاء شورا و شهردار ابهر جهت تبریک انتصاب معاون مدیر کل و رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان ابهر در دفتر او حضور یافتند .

در این دیدار رئیس و اعضای شورا و شهردار ابهر با اظهار خرسندی از این انتصاب و آرزوی ترفیع و ارتقاء در مراتب بالاتر برای رئیس جدید گفتند : توسعه و گسترش پروژه های عمرانی در شهر مقدور نخواهد بود مگر با تحقیق درآمدهای شهرداری و در این مسیر همراهی و مساعدتهای اداره دارایی در وصول مالیاتها کمک شایانی در رساندن کشتی توسعه شهر به ساحل خواهد بود آنها با ذکر اینکه در وصول مالیات ابزارهای محکمی از کسانی که باید مالیات پرداخت کنند و درآمد زیادی دارند وجود ندارد گفتند باید مراعات حال مودیان مالیاتی با درآمد پایین لحاظ گردد و کمک به شهرداری در این مسیر کمک به شهر است و شهروندان یقین داشته باشند مالیاتهای آنها در جهت عمران و آبادانی شــهر بکار خواهد  رفت .

 

روابط عمومی شورای اسلامی شهر ابهر