به مناسبت هفته تربیت بدنی و تبریک انتصاب رئیس اداره ورزش و جوانان اعضای شورا و شهردار در محل دفتر ایوار حضور یافتند .

در این دیدار رئیس شورای شهر ابهر با بیان اینکه اداره ورزش و جوانان به منزله پل ارتباطی و مکانی سالم برای رشد جسمانی و نفسانی نوجوانان و جوانان به شمار می آید اظهار داشت : درک شرایط و خواسته های جوانان از عهده ی فردی جوان در رأس این اداره بر می آید که شما حائز این شرایط هستید و امیدواریم حضور شما منشاء تحول و مثمر ثمر برای ورزش ابهر گردد .

حاج آقا عسگری با ذکر این نکته که رئیس اداره ورزش و جوانان فقط متعلق به هیأت و گروه خاصی نیست و باید وقت خود را صرف تمام ورزش و ورزشکاران ابهر نماید و محور اتکای ورزشکاران باشد افزود : روسای زیادی در طول ۴۰ سال در ورزش ابهر خدمت کرده اند که گروهی از آنها نام نیک و از عده ای خاطره مثبتی به جا نمانده که امیدواریم از شما نام نیکی در ورزش ابهر به جا ماند .

سپس مهندس ذوالقدریها شهردار ابهر نیز با تبریک هفته تربیت بدنی و انتصاب آقای ایوار بعنوان رئیس اداره ورزش و جوانان گفت : بدلیل اشتراکات فراوان در حوزه عملکرد سلامت و ورزش بیشترین تعامل و ارتباط را با اداره ورزش و جوانان داشته ایم و همچنان آماده ایم در زمینه ترویج و توسعه کارهای ورزشی به ویژه ورزش همگانی و تسری ورزش به خانواده ها همکاری مستمر داشته باشیم زیرا بر این باوریم با توجه به شرایط اقتصادی خانواده ها  و مشکلات موجود جامعه کمک به گسترش ورزش زمینه ساز کاهش ناهنجاریها در جامعه است .

سپس آقای ایوار رئیس اداره ورزش و جوانان با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در ایجاد امـــاکن و سالن های ورزشی و احداث زمینهای فوتبال توسط شورا و شهرداری گفت : با توجه به سابقه کار شورایی و انتظاراتی که مردم از شورا و شهرداری دارند همسویی در انجام برنامه های ورزشی ضرورتی انکار ناپذیر است و در راستای کارهای ورزشی تشکیل جلسات تعامل و همکاری و استفاده از امکانات موجود ورزشی شورا و شهرداری و همچنین مشارکت دادن ثمن های ورزشی زمینه را جهت توسعه و ترویج ورزش مهیا می کند .

                                                       روابط عمومی شورای اسلامی شهر ابهر