همزمان با۲۶ آذر ماه روز حمل ونقل از ۱۹ نفر از رانندگان ناوگان حمل ونقل شهری ومدیران شرکت های مسافربری با اهدا لوح وهدایایی تجلیل به عمل آمد.

مهندس ذوالقدریها شهردار ابهر با تبریک ۲۶ آذر ماه روز حمل ونقل تصریح کرد:این روز بهانه ای است تا از خدمات شایسته رانندگان زحمت کش حمل ونقل همگانی که نقش بسزایی در امنیت آمد ورفت مردم دارند تشکر وقدردانی  شود.

ذوالقدریها با بیان اینکه تعامل مردم به استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی در گرو میزان رضایت مندی آنها است  افزود: امنیتی که ناوگان حمل ونقل برای توسعه وپیشرفت شهرها وهمچنین کیفیت زندگی شهری دارند غیر قابل انکار است.

شهردار ابهر بابیان اینکه تعاملات رانند گان با مردم به عنوان ویترین فرهنگی شهر است تاکید کرد:

روزانه چند ین سفر درون شهری انجام می شود ورعایت حریم شهر وندی وحفظ اداب اسلامی واجتماعی در حین انجام کار یکی از تعهداتی است که رانندگان موظف به انجام آن هستند.

ذوالقدریها  با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات  با همکاری یکدیگر حل میشود افزود:بدون همکاری رانندگان هیج یک مشکلات مرتفع نخواهد شد وبا کمک همدیگر  می توان بهترین خدمات رابه مردم ارائه کرد.

وی در ادامه اضافه کرد : در بخش درون شهری مخصوصا حاشیه شهر مشکلاتی  را داشته ایم وهمچنان نیز پا برجا ست ودر برخی مسیرها مردم دچار مشکل هستند که سعی در برطرف کردن ان هستیم.

شهردار ابهر بابیان اینکه چند باربه حاشیه شهرتاکسی تزریق شده است اظهار  کرد : تاکسی های حاشیه شهر عملا کاری را انجام نداده اند ودر داخل شهر مشغول هستند که برای بهبود این موضوع بدون همکاری تاکسیرانان ممکن نخواهد بود.

 

ذوالفریها با بیان  اینکه شهر نسبت به سالهای گذشته توسعه یافته است گفت:شهر ابهر گسترش یافته است واکنون با جمعیت ۱۰۵ هزار نفری شهری روبه رو هستیم که امید است با کمک تاکسیر انان مشکلات مرتفع گردد.

مصطفی محمودی عضو شورای شهر ابهر نیز در این جلسه ضمن تبریک ۲۶ آذر روز حمل ونقل ،طی سخنانی گفت:همه ما به طور روز مره از خدمات حمل ونقل بهره مند می شویم وچه خوب است با رفتار وکردار شایسته وبرخورد مناسب با مردم شریف وفرهنگ دوست سعی در جلب رضایت مندی وترویج فرهنگ استفاده از ناوگان عمومی باشیم .

محمودی عضو شورای شهر ابهر در ادامه با تا کید بر اهمیت حمل ونقل افزود :عزیزانی که دراین عرصه خدمت می کنند کسانی هستند که ایثار می کنند تا در جهت وصل رگ های حیا طی جامعه که همانا مردم،شهروندان واقتصاد است تلاش می کنند.

محمودی در ادامه اضافه کرد:امنیت اجتماعی را منوط به این می دانیم که ناوگان حمل ونقل با جان ودل در این عرصه فعالیت می کنند وبا ایجاد انگیزه وحمایت از این قشر زحمت کش  می توانیم شادابی ونشاط جامعه را افزایش دهیم .

عضو شورای اسلامی شهر ابهر تا کید کرد:تا آنجایی که توان در بدن داشته باشیم برای پیگیری مشکلات قدم خواهیم براشت واین امر تعامل ،همکاری و همدلی  همه جانبه را می طلبد

وی در پایان خواستار سرویس دهی به نقاط حاشیه شهری وخارج از مرکز شهر شد وگفت :حذف تمرکز زدایی در مرکز شهر هم از لحاظ ترافیکی وهم در آمدی برای تاکسیرانان موثر خواهد بود.

بیگلر نماینده راهور شهرستان ابهر حمل ونقل را مسئله زیر بنای شهری دانست وافزود:حمل ونقل فرایند توسعه اقتصادی را در بر می گیرد.

بیگلر توجه به سلامت خودرو از قبیل لاستیک ومعاینه فنی وبیمه کردن وسایل و…..را الزامی دانست وافزود:رانندگان بایستی حد اکثر ۹ ساعت در روز رانندگی راشته باشند تا باعث خستکی وخواب آلوگی نشوند تا از بروز تصادفات جلوگیری شود.

وی مشکلات اصلی رانندگان داخل شهری راپارک دوبله عنوان کرد وگفت:در داخل شهر توقف دوبله باعث پیچیدگی ترافیکی می شود.

لازم به ذکر است در گرامیداشت  روز ۲۶ آذرماه حمل ونقل ،سالن اجتماعات شهرداری ابهر با اعتبار بالغ بر ۱میلیارد وپانصد میلیون ریال از محل اعتبارات شهرداری با مساحت ۱۲۰ متر مربع توسط شهردار وبرخی از اعضای شورای اسلامی شهر ابهر،نماینده فرمانداری،سرپرست آموزش پرورش شهرستان، نماینده فرماندهی راهور شهرستان وجمعی از نمایندگان رانندگان درون شهری افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.