شهردار ابهر گفت :

سالن همایش شهرداری  در دهه فجر افتتاح میشود

مراحل آماده سازی وتجهیز وتکمیل سالن همایش شهرداری در حال انجام است.

مهندس ذوالقدریها شهردار ابهر در بازدید از مراحل نصب سیستمهای سرمایشی وگرمایشی وتاسیسات سالن همایش شهرداری گفت:علی رغم افزایش ناگهانی وفزاینده قیمتها از ابتدای سال جاری  باتمهیدات انجام  گرفته وپیگیریهای لازم تجهیزات مورد نیاز سالن همایش در قسمت موتور خانه که بعنوان قلب محرک سالن همایش محسوب می شود خریداری ودر حال نصب می باشد.

شهردار ابهر با اشاره به خرید چیلر ودستگاههای هواساز وسیستم های برج خنک کننده اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی،سالن همایش را در دهه فجر به بهره برداری خواهیم رساند ومراسم افتتاحیه ای در خور شان مردم عزیز خواهیم داشت.

مهندس ذوالقدریها  گفت: خوشحالیم  که بزرگترین سالن همایش استانهای قزوین  وزنجان در ابهر افتتاح خواهد شد ویکی از خواسته های دیرینه مردم جامعه عمل خواهد پوشید.

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ابهر