مهندس ذو القدریها با اعلام این خبر افزود:کلیه نیروها ی ستاد مدیریت عملیات زمستانی این شهرداری به همراه پرسنل خدوم خدمات شهری وفضای سبز شهری از اولین دقایق بارش برف پاییزی با اماده باش کامل وتجهیزکلیه ماشین آلات  برفی  در هنگام بارش های برف برای رفاه ورضایت شهروندان ارائه خدمات نمایند تا باتلاش بی وقفه خود موجب آسایش شهروندان وتسهیل در عبور ومرور عزیزان رافراهم آورند