با قرار گرفتن در آستانه سال نو وآغاز تحول در طبیعت ،خانه تکانی در شهر توسط شهرداری ابهر آغاز شد.

در ادامه برگزاری جلسه ستاد استقبال از بهار در روزهای گذشته در شهرداری امروز جمعه برنامه طرح جهادی استقبال از بهار به بازدید از انجام کارهای بهارانه در شهر اختصاص یافت.

در این برنامه اعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق شهردارابهر ،معاونین شهرداری ،مدیران نواحی ومسولین واحدهای شهرداری از طرح گلکاری  میادین وبلوارهای شهر ،رنگ آمیزی وآماده سازی مبادی ورودی شهرونخاله برداری در ناحیه شناط بازدید بعمل آمد.

در طرح جهادی امروز که در راستای شاداب سازی وایجاد شور ونشاط در شهر اجرا شد ۲۰۰نفر از نیروهای خدمات شهری،فضای سبز،امانی ،نقلیه موتوری ،تاسیسات وترافیک مشغول انجام وظیفه در ناحیه ۳ شناط بودند تا شهر رابا آمادگی کامل به استقبال بهار ومیهمانان نوروزی برود.

در این بازدید رییس واعضای شورای اسلامی  وشهردار ابهر ضمن نظارت بر نحوه انجام کارها  به اجرای برنامه های ویژه استقبال از بهار اشاره  وگفتند: تمام تلاش خود را برای ایجاد فضایی زیبا ومفرح در شهر بکار خواهیم بست تا شهروندان ومیهمانان نوروزی شاهد نشاط وطراوت در آستانه سال نو در شهر باشند.

در ادامه مهندس ذوالقدریها به رئوس برنامه های بهاری ویژه استقبال از سال نو در شهر اشاره کرد وگفت: در را ستای ایجا د فضای شاد ومفرح برای شهروندان ومیهمانان نوروزی از ۳۵ المان نوروزی وچندین سفره هفت سین در شهر جا نمایی وچیده خواهد شد .

در ادامه بازدید از میدان گلها ،بهسازی مبادی ورودی در کمر بندی ورنگ آمیزی جداول ،رفت وروب وتعمیر پل های فلزی معابر عمومی ونخاله برداری و….رییس و اعضای شورای اسلامی شهر وشهردار از محوطه سازی اطراف پارک پردیس جهت برگزاری مراسم روز درخت کاری وهمچنین از روند عملیات اجرایی وپیشرفت فیزیکی پروژه تجاری ،فرهنگی ودرمانی ارغوان واقع در میدان امام خمینی (ره) بازدید بعمل آوردند.