صبح امروز مورخ ۱۹ اسفند ماه ،عملیات باز گشایی وتعریض در خیابان ۱۶ متری شهید امینی واقع در ناحیه ۳ شناط با حضور شهردار ،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر واهالی محترم این خیابان آغاز گردید .

عقب نشینی ملک آقای شعبانی در این معبر که ضمن توافق با مالک وتصویب شورای اسلامی شهر صورت گرفت با هدف جلوگیری از بروز حوادث ناگوار وایجاد سهولت در آمد وشد وسایط نقلیه در دستور کار شهرداری  قرار گرفت و اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر مهندس ذوالقدریها در حا شیه مراسم باز گشایی وتعریض خیابان ۱۶ متری  شهید ا مینی گفت:طرح باز گشایی وتعریض معابر بنا به ضروریات منطقه وبا اولویت بندی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد :خدا را شاکریم که به همت اعضای شورای اسلامی شهر ومساعدت وهمکاری مالکین عزیز شاهد عملیات تعریض در نقاط مختلف شهر از جمله  خیابان ۱۶ متری امینی هستیم .

شهردار ابهر حجم عملیات تخریب وباز گشایی در خیابن ۱۶ متری شهید امینی را ۱۳۴ متر مربع عنوان کرد وگفت:برای تعریض وتخریب یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۴ متر مربع که۷۴ متر آن در مسیر اصلاحی قرار داشت اعتباری بالغ بر ۹۶۲ میلیون ریال غرامت پرداخت شده است وبرای الباقی ملک نیز شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی همکف تا۲۵ متر مربع تجاری وراه پله وپارکینگ وطبقه اول کلا مسکونی طبق ضوابط ومقررات فنی وشهر سازی اقدام دنماید که امید واریم با مساعدت وهمکاری کلیه مالکانی که در مناطق مختلف شهر در طرح تعریض قرار گرفته اند بتوانیم به توافق برسیم چرا که این توافقات توسعه ،عمران،آبادانی شهر را به ارمغان خواهد آورد.

مهندس ذوالقدریها در ادامه اظهار داشت :اولویت های  کاری ما در نواحی پنجگانه شهر پیگیری امور مربوطه به طرح های باز گشایی وتعریض معابر اصلی است ودر این راستا نیازمند همکاری وتعامل بیش از پیش مالکین عزیز و بزر گوار در این طرح هستیم.

این مقام شهری در پایان هدف از باز گشایی معابر رادسترسی آسان به سایر نقاط شهری ،تسهیل در عبور ومرور شهروندان وکاهش حجم ترافیک عنوان کرد واز همکاری مالک محترم جناب آقای شعبانی قدر دانی کردند.

حاج آقا عسگری رئیس  شورای اسلامی شهر ابهر نیز با اشاره به طرح تعریض گفت: باید بیش از احتمال  بروز حوادث در ساختمان های مخروبه شدن خطرات اقدامات لازم را جهت پیشگیری به عمل آورد و از اینکه مالک محترم ساختمان در طرح تعریض در اقدامی داوطلبانه در جهت رفع مشکل ترافیک خیابان شهید امینی  نسبت به انجام توافق وتعریض خیابان اقدام کردند قدر دانی می کنیم وانتظار داریم کاستن از مشکل ترافیک ،سایر شهروندان نیز در این زمینه گامهای همکاری را بردارند