این تعامل در معرفی آثار وتقویت صنایع دستی شهر ستان تاثیر گذار خواهد بود .وی با تاکید بر اینکه ابهر در حوزه گردشگری وتقویت صنایع دستی مغفول واقع شده است تصریح کرد:تعامل اداره میراث فرهنگی وگردشگری با شهرداری مستلزم یک برنامه ریزی دقیق ومنسجم است.

شهردار ابهر با اشاره به وضعیت نا مطلوب قلعه تپه اظهار کرد: این قلعه هویت و خاستگاه ابهر است متاسفانه در حال حاضر وضعیت نامطلوبی دارد وباید اهتمام لازم برای حل مشکلات آن وجود داشته باشد.

این مسول با اشاره به کمبود بودجه تصریح کرد : با توجه به وضعیت نا مطلوب اعتبارات باید از داشته های خود برای دستیابی به اهداف تعیین شده بهترین استفاده را بکنیم .

مهندس ذوالقدریها با تاکید بر اینکه باید راهکارهای جذب گردشگر بررسی ومطالعه شود تصریح کرد :نقاط قوت شهرستان در حوزه گردشگری باید تقویت شود

وی با بیان اینکه آب وهوای خوب ابهر وطبیعت زیبای آن همواره یکی از نقاط قوت این شهرستان در جذب گردشگر به شمار می رود ادامه داد : در کنار آثار تاریخی وباستانی باید به حوزه اکو توریسم ابهر نیز توجه ویژه شود .

در ادامه جلسه نیز با قری رئیس اداره میراث فرهنگی وگردشگری شهرستان ابهر با اشاره به این که در زمینه معرفی آثار شهر ضعیف عمل شده است اشاره کرد: دلیل عمده این امر نیز این است که موزه ابهر ساختار موزه  ای ندارد وابعاد  واندازه آن در حد یک موزه شهری نیست.

وی با اشاره به اینکه اگر یک زمین یا بنا برای راه اندازی موزه در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد می توان گام های خوبی در این حوزه برداشت اظهار کرد : با وجود یک ساختمان سه طبقه می توان نسبت به راه اندازی موزه باستان شناسی ،مردم شناسی وهنر های معاصر اقدام کرد.

این مسئول با اشاره به استقبال کم مردم از موزه ها گفت: حل این مشکل در گروه انجام اقدامات فرهنگی است .

باقری با بیان اینکه موزه های ما به شکل سنتی اداره می شوند وموزه داری نوین در کشور ما هنوز جا نیفتاده است افزود:نتوانستیم به صورت پیشرفته موزه هارا برای مخاطبین جذاب کنیم این امر در حالی است که موزه باید محیطی پویا بوده وزندگی در آن جریان داشته باشد .

در ادامه این جلسه نیز عسگری رئیس شورای شهر ابهر با تاکید بر اینکه همه ما به دنبال این هستیم که در رابطه با تقویت وتوسعه حوزه گردشگری در شهر گام های عملیاتی برداشته شود اظهار کرد: برداشتن این گام ها مستلزم انجام برخی از کارها است که قسمتی از این اقدامات مربوط به استان وقسمتی نیز مربوط به شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه ابهر از ظرفیت های بسیار با لایی در حوزه گردشگری برخوردار است تصریح کرد : متاسفانه جاذبه های گردشگری ابهر به نحو شایسته معرفی نشده ودر این حوزه ضعیف عمل کرده ایم.

عسگری با تاکید بر اینکه بسیاری از جاذبه های گردشگری حتی برای خود ابهری ها نیز نا شناس هستند گفت: وقتی ما نتوانیم شهر را به گردشگران معرفی کنیم قطعا در معرفی آن به شهروندان که از اقصی نقاط ایران به ابهر سفر می کنند نیز موفق نخواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت اهتمام برای حل مشکل قلعه تپه اظهار داشت: قلعه تپه هویت شهر ابهر است ودر مرکز شهر قرار دارد اما متاسفانه در حال حاضر به مکانی برای زباله ونخاله تبدیل شده است .

این مسئول تاکید کرد: برای حل مشکل این قلعه باستانی باید حتما تعامل لازم بین میراث فرهنگی وشهرداری صورت گیرد تا شاهد نارضایتی وبدبینی شهروندان نسبت به میراث فرهنگی وشهرداری نباشیم.

وی با اشاره به مشکلات امامزاده اسماعیل شناط اشاره کرد: برای حل مشکلات مکان مقدس رایزنی های بسیاری صورت گرفته که بی نتیجه مانده است ودر حال حاضر نیز گنبد این بنا در حال تخریب است وعدم حل آن ممکن است منجر به یک حادثه شود

رئیس شورای شهر ابهر اظهار کرد :جلسات باید حتما خروجی داشته باشد زیرا در جلساتی که فاقد خروجی باشند تنها وقت تلف کردن است.

در ادامه این جلسه نیز نجیب حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی ابهر اظهار کرد: برای موفقیت در حوزه میراث فرهنگی وگردشگری باید زیر سا خت های جذب گردشگر در شهرستان فراهم شود .

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت دادن مردم در حوزه معرفی صنایع دستی ومیراث فرهنگی شهرستان اشاره کرد: باید در این حوزه از ظرفیت سازمان های مردم نهاد نیز بهره گرفته شود زیرا تجربه ثابت کرده است هرجا مردم وارد صحنه شدند موفق عمل کرده اند .

وی با اشاره به اینکه ابهر دارای ظرفیت های بسیاری در حوزه های میراث فرهنگی و تاریخی است ادامه داد: برای جذب گردشگر باید داشته های بالقوه شهرستان را به بالفعل تبدیل کنیم .

وی با تاکید بر ضرورت تعامل وهمکاری دستگاههای مختلف با هم بیان کرد:اولین گام در موفقیت در هر کاری رفع موانع در جهت ایجادتاسیسات است.

در ادامه این جلسه خانم افشار عضو شورای شهر با تاکید براینکه همه ما سوار یک کشتی هستیم ودر یک مسیر حرکت می کنیم تصریح کرد: برای رسیدن این کشتی به سر منزل مقصود همه باید در حد امکان تلاش کنیم .

وی با تاکید براینکه باید داشته های خودمان را شناخته وآنها را تقوبت کنیم ادامه داد: یکی از نقاط قوت شهرستان که می تواند به عنوان یک منبع در آمد برای مردم شهرستان بوده واشتغالزایی درپی داشته باشد حوزه گیاهان دارویی است زیرا گیاهانی در ابهر وجود دارد که در هیچ جای کشور نظیر آنها یافت نمی شود .

این مسئول با اشلره به این مطلب که یکی از دلایل مراجعه مردم به شورا وشهرداری وضعیت نامطلوب قلعه تپه است خاطر  نشان کرد: مردم در این مراجعات خواهان تعیین تکلیف این اثر باستانی هستند.