به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر در این پیام آمده است:کار وکارگر از آغازین لحظات خلقت  معنا وبا گذشت زمان واوج گیری تمدن های بشری ناشی  ومتاثر از تلاش  های شگرف وفعالیت خستگی ناپذیر انسانها معنی ومفهومی  خاص پیدا کرده است.

بی تردید رمز پیشرفت وتوسعه پایداریک کشور ویک تمدن در تجلی استعداها وسرمایه انسانی ساعی وکار آمد قوت وقدرت جسم ،شور ونشاط وامید ،اندیشه خلاق ونبوغ سرشار است وکارگر به عنوان نیروی محرکه چرخه اقتصادنقش برجسته وویژه ای در این عرصه دارد.

فرهنگ کار ،عالی ترین تصویر سازندگی وتحول است که حضرت محمد(ص) پیامبر مهر گستر اسلام در روند زندگی انسان ها بر دستان توانمند کارگر بوسه زده وبا این عمل به احسن وجه، منزلتی شگرف به این قشر بخشیده است .

در نکوداشت روز جهانی کار وکارگر به سپاس خدمات صاقانه وبی دریغ کارگران شریف ،مومن وصبور ایران اسلامی،فرصتی مغتنم وبی نظیر است تا به تاسی از پیامبراعظم (ص) زحمات بی بدیل آنان را ارج نهیم.

در حالی که ایران عزیز به سرعت به سوی قله های شکوه ،عزت وعظمت گام بر می دارند ،کار گران در سنگر کار وتولید با صبر وایثار واستقامت واعتقادی راسخ ،سر شار از عشق به ولایت در این توفیق وشکوه تاریخی نقشی ارزنده ایفا می کنند.

روز جهانی کار وکارگر فرصت مغتنمی برای تکریم ونکو داشت مقام  رفیع کار ومجاهدت وقدر دانی شایسته از خدمات صادقانه وبی دریغ کارگران شریف ،مومن وصبور ایران اسلامی است.

بدین وسیله روز جهانی  کار وکارگر را به کارگران متعهد وپر تلاش استان ،شهرستان به ویژه خدمت کارگران خدوم شهرداری ابهرتبریک عرض نموده واز خداوند متعال برای همه عزیزان کارگر آرزوی موفقیت وبهروزی می نماییم .