در تفکر دینی ما معلم روشنگر چراغ فروزان هدایت ونجات بخش آدمیان از ظلمت جهل ونادانی است .

چنانکه در حدیث شریف (زکات العلم نشره) نقش معلمین در نشر علم به خوبی تداعی شده است .

معلمی شغل انبیاء است ومولای متقیان در وصف آن فرموده اند  من علمنی حرفا ،صیرنی عبدا.

بی تردید تجلیل از معلمان وفرهنگیان شریف ،تکریم منزلت رفیع علم وعلم آموزی است وچه بهانه ای نیکو تر از سالروز شهادت استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری برای بزرگداشت مرتبت والای معلم تا مقام رفیع معلمین را ارج نهیم وقدر دان وسپاسگذار این میراث داران انبیاءالهی  واربابان معرفت باشیم.

استاد شهید مرتضی مطهری شخصیتی اثرگذار وچهره ای مشعشع در دوران رویش و رشد انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی به عنوان متفکری اندیشمند وفیلسوفی بزرگ مجاهدانه در راستای روشنگری واحیای تفکر دینی گام برداشت ودر این راه مقدس آماج تیر بدخواهان وکج اندیشان قرارگرفت ونام خود را به عنوان معلم راستین انقلاب اسلامی جاودانه ساخت.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد وخاطره معلم فرهیخته استاد شهید مرتضی مطهری وشهدای والا مقام سنگر مقدس تعلیم وتربیت فرا رسیدن روز معلم رابه همه اساتید معلمین وتلاش گران صبور متعهد وسخت کوش عرضه فرزانگی ودانایی تبریک وتهنیت عرض نموده ،توفیقات همگی این عزیزان را در خدمت به رشد وبالندگی واعتلای فرهنگ واندیشه میهن عزیز اسلامی از درگاه خداوند دانایی بخش مسئا لت دارم.