شهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر ابهر از پروژه های  عمرانی شهر ابهر از جمله ا-پروژه آرامستان جدید  در حال احداث ۲- پروژه فاز دوم پارک پردیس ۳- پروژه  تجاری  وفرهنگی ودرمانی ارغوان ۴- آماده سازی وتسطیح زمین فوتبال شریف آباد وهمچنین  بررسی مشکلات تاکسی داران  در ایستگاه چهار راه امام حسین (ع) وعملیات تخریب یک باب ساختمان در طرح اصلاحی ۱۶ متری حا جی خانی در ابهر  بازدید به عمل آوردند