به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر مهندس ذوالقدریها  در جلسه شورای اداری هدف از برگزاری این جلسات را حل مشکلات عنوان کرده وافزود:در این جلسات مدیران در جریان مشکلات قرار می گیرند که این امر راهکاری موثر برای حل آنها است .

وی با بیان این که یکی از مباحثی که این روزها در شهرداری مطرح است بحث باز گشایی مدارس است اظهار کرد:ستاد استقبال از مهر همه سال یک ماه زوتر از مهر ماه در شهرداری تشکیل می شود که بیشتر مسائل مطرح شده در این ستاد وامروز حمل ونقل شهری است.

این مسئول با بیان این که در بحث ناوگان حمل ونقل شهری با مشکل مواجه هستیم تصریح کرد :شهر بزرگ شده وجمعیت آن نسبت به گذشته افزایش یافته است واین امر درحالی است که تنها ناوگان حمل ونقل عمومی در شهر تاکسی است که این تاکسی ها نیز دارای مالک شخصی هستند که ساماندهی ومدیریت آنها را سخت می کند.

ذوالقدریها با اشاره به شرایط سخت اقتصادی  تصریح کرد:با توجه به شرایط حاکم در کشور باید تلاش کنیم که مشکلات مربوط به حوزه حمل ونقل شهری در ابهر مرتفع شود تا خانواده هایی که دارای بضاعت کم به ویژه در مناطق حاشیه شهر هستند برای رفت وآمد فرزندانشان به مدارس با مشکل برخورد نکنند.

این مسئول ادامه داد:تاکسی ها باید به تمام نقاط مختلف شهر ازجمله نقاط حاشیه خدمات ارائه دهند.

وی با بیان این که حسین آباد یکی از مناطق محروم ابهر وسکونت کاه غیر رسمی است بیان کرد:مهمترین پروژه ای که در این منطقه وجود داردپروژه کتابخانه وفرهنگسرا است که در حال حاضر پروژه از روند خوبی برخوردار است.