به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر ، این شهرداری با بر پایی ۶ سفره هفت سین در نواحی مختلف از جمله ورودی شهر ابهر به استقبال بهار و میهمانان نوروزی رفت . بنا به سنت چند ساله و گرامیداشت سال نو و نمایش آئین های نوروزی و تلاش مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر ابهر سفره های هفت سین متنوعی در مبادی و میادین اصلی شهر در راستای استقبال از بهار و میهمانان نوروزی بر پا شده است . شایان ذکر است یکی از سفره های هفت سین شهرداری ابهر ، هفت سین اقوام ایرانی است که بر پایی این سفره هفت سین نمایانگر اتحاد و همدلی و همستگی اقوام ایرانی است که با استقبال بی نظیر شهروندان و میهمانان  نوروزی قرار گرفته است امید است این مهم باعث شادابی و ایجاد شور و نشاط در بین همشهریان و میهمانان عزیز گردد و با خاطره ای خوش سال جدید را همراه با

سلامتی و تندرستی آغاز نمایند

p163.4

p163.3

p163.2

p163.1