در اولین روز کاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر ابهر با حضور در شهرداری به همراه مهندس قاسم پور شهردار ابهر از دوایر مختلف شهرداری دیدار کردند . به گزارش روابط عمومی شهرداری ابهر : در این بازدید که به منظور دید و بازدید عید انجام شد از زحمات کلیه مسئولین دوایر و پرسنل خدوم شهرداری در سال گذشته تقدیر و تشکر به عمل آمد

p165.3

p165.1

p165.2

p165.4