آدرس  :  ابهر – بلوار خرمشهر – شهرداری ابهر

تلفن :    ۴-۰۲۴۳۵۲۷۹۰۰۰

نمابر :     ۰۲۴۳۵۲۲۵۷۰۲

روابط  عمومی  :     ۰۲۴۳۵۲۴۶۴۳۰

پیامک :    ۳۰۰۰۲۴۵۱

پست الکترونیک :  info@shahr-abhar.ir

پیامگیر صوتی :    سامانه ۱۳۷

 

نام شما (الزامی )

آدرس پست الکترونیک شما (الزامی)

موضوع

پیام شما