photo_2017-06-24_11-12-50

مسئول امور سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری ابهر : الیاس توحیدلو