سرپرست ناحیه : شهرام خدابنده 

معرفی ناحیه

ناحیه ۵ دارای مساحتی در حدود ۴۳۸ هکتار معادل با ۴۳۸۰۶۶۲ متر مربع می باشد . شهرکهایی که جزو این ناحیه می باشند شامل : شهرک گلسار ، شهرک کارمندان ، شهرک فرهنگیان ، شهرک شهید مردانی ، شهرک آزادگان ، شهرک مینو و شهرک گلخانه می باشد

معرفی سرپرست ناحیه

آقای شهرام خدابنده طی سالهای گذشته به عنوان مسئول روابط عمومی ، مسئول اجرائیات ، شهردار شریف آباد ، مدیریت پارک پردیس و مسئول زیباسازی در شهرداری مشغول به کار بوده اند

آدرس :     بلوار بسیج ، جنب موتوری شهرداری

شماره تلفن :   ۰۲۴۳۵۲۳۱۵۰۸

 ۹۵ عملکرد ناحیه در سال

region5