معاونت اداری – مالی  : ابوالفضل معتمد آرا

 

ایشان دارای تحصیلات کارشناسی معماری و فوق لیسانس مدیریت استراتژی با بیش از ۲۴ سال سابقه کار در شهرداری بعنوان معاونت اداری – مالی مشغول  به کار می باشند

سوابق اجرایی ایشان شامل مسئولیت روابط عمومی ، امور مالی ، معاون خدمات شهری ، معاون اجرایی ،شهردار گرماب ، رییس ستاد بحران ، مدیریت پسماند ، شهردار ناحیه مرکزی ، مشاور شهردار و در حال حاضر معاون اداری – مالی شهرداری می باشند .