بازار سنتی

بوستان ۱۷۵ شهید غواص

 

پروژه ارغوان

 

سالن چند منظوره بانوان

احداث پارک بانوان حسین آباد

بهسازی میدان ولیعصر

 

احداث سینما خانواده در محوطه شهرداری

 

سومین پل دوربرگردان حسین آباد

 

 

مصلی بهشت فاطمیه شناط

 

 

بهسازی میدن آزادی

 

آب نمای میدان فرهنگ

 

آب نمای میدان شهید رجایی

احداث پارک بانوان شناط

میدان در حال احداث مدافعان حرم

احداث حسینیه و موزه شهدای گمنام